MERS-CoV

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten

Handläggning

Förenklad handläggning av misstänkta fall av MERS - Region Gävleborg

Övrigt