M

Mag- och tarmsjukdomar Information om mag- och tarmsjukdomar (gastroenteriter).
Malaria Anmälningspliktig sjukdom.
Meningokock invasiv infektion Anmälningspliktig sjukdom.
MERS-CoV Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.
Mjältbrand Se Antrax
Mpox (apkoppor) Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.
MRSA Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.
Mässling Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.