Meningokock invasiv infektion

Anmälningspliktig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg