Information om hälsosamtal och vård för nyanlända

Hälsoundersökning och vaccination av migranter i Gävleborg

Samverkan i Gävleborg

Socialstyrelsen

Folkhälsomyndigheten

Flyktingsituationen i Sverige – Migration och hälsa 

Livsmedelsverket

Rekommendation om kokning av dricksvatten vid vattenburen smitta. Faktablad på olika språk.

Kokning av dricksvatten – faktablad

Va med

Va med.se är en nationell plattform för samhällsinformation, sfi och etablering som vänder sig till dig som arbetar med nyanländas etablering.  Ett informations- och metodmaterial som utgår från värden, välfärdsstat och vardagsliv.

Övrigt