Vaccinationer ska registreras i nationellt register

Alla vaccinationer som ingår i de nationella vaccinationsprogrammen ska registreras i ett nationellt register.

Regeringen beslutar vilka vaccinationer som ska finnas i programmen
Smittskyddsförordning (2004:255).

Kommuner och regioner/landsting blir skyldiga att kostnadsfritt erbjuda människor vaccinationer mot smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridning av dessa sjukdomar i befolkningen.