MittVaccin Journal

MittVaccin Journal är Region Gävleborgs nya vaccinjournal och har ersatt det tidigare systemet Svevac.  

Vaccination mot Covid-19 på Din Hälsocentral i Ockelbo. I bild: Detalj, spruta.

 

Logga in till MittVaccin Journal

Logga in

Vid oplanderade driftstopp eller om internetuppkoppling saknas behöver hälsodeklarationer fyllas i på papper och registeras i efterhand. Se reservrutin för MittVaccin Journal – Platina id 09-776659 (pdf).

Behörighet för MittVaccin Journal 

Beställningsformuläret gäller endast ansökningar för användare inom kommuner. Beställning för anställda i Region Gävleborg ska gå via chef till it-support@regiongavleborg.se.

Chef anmäler användarupplägg.

Formulär för att få behörighet och även för att ta bort behörighet

Primärvården

Vaccinationer registreras i PMO liksom tidigare. Samtliga vaccinationer som finns registrerade i PMO kan ses i MittVaccin Journal. Från MittVaccin kommer data delas till NVR, NPÖ och 1177 Journalen.

Specialistvården

Vaccinationer registreras i Melior liksom som tidigare. Sedan görs registreringen i MittVaccin Journal istället för i Svevac. Från MittVaccin Journal kommer data delas till NVR, NPÖ och 1177 Journalen.

Kommuner

Vaccinationer registreras i MittVaccin Journal istället för i Svevac. Från MittVaccin Journal kommer data delas till NVR, NPÖ och 1177 Journalen.

Kontakt

IT: it-support@regiongavleborg.se

Smittskydd: smittskydd@regiongavleborg.se