MittVaccin Journal

MittVaccin Journal är Region Gävleborgs nya vaccinjournal och har ersatt det tidigare systemet Svevac.  

 

Logga in till MittVaccin Journal

Logga in

Vid oplanderade driftstopp eller om internetuppkoppling saknas behöver hälsodeklarationer fyllas i på papper och registeras i efterhand. Se reservrutin för MittVaccin Journal – Platina id 09-776659 (pdf).

Behörighet för MittVaccin Journal 

Beställningsformuläret gäller endast ansökningar för användare inom kommuner. Beställning för anställda i Region Gävleborg ska gå via chef till it-support@regiongavleborg.se.

Chef anmäler användarupplägg.

Formulär för att få behörighet och även för att ta bort behörighet

Primärvården

Vaccinationer registreras i PMO liksom tidigare. Samtliga vaccinationer som finns registrerade i PMO kan ses i MittVaccin Journal. Från MittVaccin kommer data delas till NVR, NPÖ och 1177 Journalen.

Specialistvården

Vaccinationer registreras i Melior liksom som tidigare. Sedan görs registreringen i MittVaccin Journal istället för i Svevac. Från MittVaccin Journal kommer data delas till NVR, NPÖ och 1177 Journalen.

Kommuner

Vaccinationer registreras i MittVaccin Journal istället för i Svevac. Från MittVaccin Journal kommer data delas till NVR, NPÖ och 1177 Journalen.

Kontakt

IT: it-support@regiongavleborg.se

Smittskydd: smittskydd@regiongavleborg.se