Textilt återbruk

Den här kursen ger dig möjligheter att prova på att skapa med olika textila material och återbrukstekniker. Du får designa bruksföremål och föremål för utsmyckning.

Kurslängd: 1 termin

Studietakt: 50%

Studieform: Distans


Den här kursen ger dig möjligheter att prova på att skapa med olika textila material och återbrukstekniker. Du får designa bruksföremål och föremål för utsmyckning. Du lär dig mer om hållbar utveckling och att laga och ta tillvara textilier.

Exempel på kursmoment 

  • Skapa och färga med hushållsavfall
  • Antiplast och alternativ till engångsartiklar, tex japanska tygpåsar 
  • Återbrukskonst som äldre återbrukstekniker i ylle, papperskonst, stitching and slashing.
  • Laga och ta tillvara, stoppa och laga hål, sashiko och boroinspirerade synliga lagningar.

Mål med kursen

  • Kunskaper inom miljö och hållbar utveckling som inspirerar till ett fortsatt eget skapande med återbrukat material.
  • Färdigheter i olika återbrukstekniker och textila uttryck.
  • Grundläggande kunskaper i hur synen på textilt återbruk har varit, hur det har utförts och förändrats över tiden och i olika delar av världen.
  • Kunskap om olika sätt att ta tillvara och laga.

Kostnader

Kursen är avgiftsfri. Du betalar för material samt mat och boende om du bor på skolan under kursträffarna. Hur mycket materialkostnaderna blir beror på hur mycket du har hemma och på vad du behöver anskaffa. Skolan tar ut 150 kronor för färg, förbrukningsmaterial med mera.

Krav på utrustning

För distansarbetet mellan kursträffarna behöver du ha tillgång till egen symaskin hemma.

Mer information

Britt-Marie Larsson
Kursansvarig textilt återbruk och yllebroderi
070-336 57 37
britt-marie.larsson@regiongavleborg.se