Stickning 1 – maskornas magi

Är du nyfiken på maskornas mysterium och magi? Just det får du möjlighet att utforska i Stickning 1! Dels får du utveckla dina kunskaper i mönster- och sticktekniker, dels får du möjlighet att testa dina egna idéer.

Kursstart: 19 augusti 2024

Kurslängd: 2 terminer

Studietakt: 50%


Du bygger upp en personlig kunskapsbank i form av prover. Genom färg- och formövningar i kombination med det textila materialet lär du dig också att utveckla egna stickmönster.

Textil materiallära och ett mindre projektarbete ingår också i kursen.

Förkunskaper och utrustning

Baskunskaper i stickning är en merit.

Mer om krav på förkunskaper och utrustning för att kunna delta i distansundervisning.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri. Du betalar för material, samt mat och boende om du bor på skolan under kursträffarna.

Kursansvarig

Gunilla Jägergård
070-563 72 76
gunilla.jagergard@regiongavleborg.se