Studiemotiverande folkhögskolekurs

Är du arbetssökande och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan? Då är denna kurs något för dig!

I samarbete med Arbetsförmedlingen genomför Västerbergs folkhögskola studiemotiverande kurser (SMF-kurs) på 13 veckor för arbetslösa. Kursen ska underlätta för dig att påbörja eller återgå till fortsatta behörighetsgivande studier på den nivå där du befinner dig.

I kursen får du möjlighet att repetera kärnämnen, träna din studieteknik och prova andra aktiviteter för att underlätta och motivera dig att läsa klart gymnasiet eller grundskolan.

På folkhögskolan är gruppen viktig och man jobbar ofta praktiskt och efter ett tema. Du får jobba i mindre grupper och med tid för samtal och erfarenhetsutbyte. Folkhögskolan tar fram en individuell studieplan tillsammans med dig. Kursen genomförs utan betyg, men varje elev får ett intyg på närvaro och kursinnehåll.

Hur gör jag?

Ta kontakt med din handläggare! Det är arbetsförmedlingen som beslutar om vilka som får gå kursen. Om du är 25 år eller äldre måste du vara arbetssökande inom jobb- och utvecklingsgarantin, är du 24 år eller yngre räcker det med att du är inskriven som arbetssökande.

Ekonomi

Arbetsförmedlingen bekostar aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under utbildningstiden.

Mer information

Gabrielle Melander
072-237 06 52
gabrielle.melander@regiongavleborg.se