Tillgänglighet och extra stöd

Svenska som andraspråk

Vi erbjuder extra undervisning i svenska för dig som har svenska som andraspråk och vi kan också anpassa studietakten.

Funktionsnedsättning

Vårt mål är att funktionsnedsättning inte ska vara ett hinder för att delta i våra kurser. 
Vi har stora möjligheter att anpassa studiegången efter individuella behov. De flesta av våra pedagoger har erfarenhet av att arbeta med studenter med olika former av funktionsnedsättningar, till exempel syn- och hörselnedsättning, rullstolsburna, läs- och skrivsvårigheter, add, adhd, asperger.

  • Vår restaurang, en del av våra undervisningslokaler och några av våra internatrum är anpassade för rullstolsburna. 
  • Hörselslinga finns i några lokaler. 
  • Vi kan erbjuda en långsammare studietakt och hjälp med att strukturera dina studier.
  • Talsyntes och extra stavningshjälp finns på alla skolans datorer.
  • Möjlighet att få litteratur och texter på annan media än skrift.
  • Speciallärare.

Bra stöd är individuellt anpassat och kan ta tid att förbereda. Därför är det viktigt att du så snart som möjligt kontaktar oss så vi kan diskutera hur det skulle kunna se ut för dig.

Kontaktperson för tillgänglighetsfrågor är Åsa Lilja, asa.lilja@regiongavleborg.se, 0290-340 04.