Dramapedagogutbildning

Vill du jobba med drama, teater och ledarskap? Dramapedagogutbildningen är en 2-årig konstnärlig utbildning med bas i ämnena drama, teater, kommunikation och pedagogik. Inför hösten 2024 är det antagning till utbildning som ges på distans.

Kursstart: Distansutbildningen startar hösten 2024.

Veckor för höstens dramaträffar på skolan: vecka 35, 39, 43, 47 och 51.


Som utbildad dramapedagog kan du arbeta inom förskola, skola, kulturskola, folkbildning, studieförbund, på teatrar med för- och efterarbete, kulturprojekt, personalutbildning, hälsofrämjande insatser med mera.

Utbildningen på distans bedrivs på heltid via nätet och varje termin är det 4–5 veckolånga inneträffar på skolan.

Dramapedagogutbildningen på plats bedrivs på heltid på Västerbergs folkhögskola måndag–fredag.

Efter genomgången utbildning går det att söka auktorisation genom RAD – Riksförbundet auktoriserade dramapedagoger. 

Läs mer om Dramapedagogutbildningen på Västerbergs folkhögskola (pdf)

Röster från kursdeltagare

Innehåll

Utbildningens första två terminer innehåller grundkurser i dramapedagogik, teater och pedagogik. Den tredje terminen ägnas åt handledd praktik under 12 veckor samt examensarbete. Fjärde terminen innehåller fördjupade studier av teater och scenisk produktion, ledarskap och yrkesroll.

Kursmoment
Litteraturlista år 1 2024-2025 (pdf)

Efter utbildningen

Auktoriserad dramapedagog

Efter genomgången utbildning går det att söka auktorisation genom RAD – Riksförbundet auktoriserade dramapedagoger.

Studera vidare

Ifall du vill studera vidare går det att validera hela dramapedagogutbildningen på folkhögskola mot högskolepoäng på Stockholms universitet.

Frågor om utbildningen?

Välkommen att kontakta:

Karin Erika Johansson
070-353 91 54
karin.erika.johansson@regiongavleborg.se

Susanne Rutström
073-050 76 01
susanne.rutstrom@regiongavleborg.se

Mer om dramapedagogutbildningen - distans

Behörighet

Antagningskriterier både distans och plats 

Ekonomi

Kursen är studiemedelsberättigad. För mer information kontakta gärna CSN, Centrala studiestödsnämnden. Undervisningen är kostnadsfri men du bekostar själv kurslitteratur, annat studiematerial, studieresor och kopieringen av din uppsats.

CSN, Centrala studiestödsnämnden