Kursdeltagare utför dramaövningar

Dramapedagogutbildning

Vill du jobba med drama, teater och ledarskap? Dramapedagogutbildningen är en 2-årig konstnärlig utbildning med bas i ämnena drama, teater, kommunikation och pedagogik. Inför hösten 2023 är det antagning till utbildning som ges på plats. Nästa distansutbildning startar hösten 2024.

Som utbildad dramapedagog kan du arbeta inom förskola, skola, kulturskola, folkbildning, studieförbund, på teatrar med för- och efterarbete, kulturprojekt, personalutbildning, hälsofrämjande insatser med mera. 

Dramapedagogutbildningen på plats bedrivs på heltid på Västerbergs folkhögskola måndag–fredag. Utbildningen på distans bedrivs på heltid via nätet och på 4–5 veckolånga inneträffar per termin. 

Efter genomgången utbildning går det att söka auktorisation genom RAD – Riksförbundet auktoriserade dramapedagoger. Dramapedagogutbildning på folkhögskola går att delvis validera till högskolepoäng.

Platsutbildning startar hösten 2023 och distansutbildningen startar hösten 2024.

Röster från kursdeltagare

Innehåll

Utbildningens första två terminer innehåller grundkurser i dramapedagogik, teater och pedagogik. Den tredje terminen ägnas åt handledd praktik under 14 veckor och examensarbete. Fjärde terminen innehåller fördjupade studier av ledarskap, teater och scenisk produktion.

Kursplaner
Litteraturlista år 2 2022-2023 (pdf)
Litteraturlista år 1 2023-2024 (pdf)

Efter utbildningen

När du avslutat utbildningen kan du söka auktorisation hos RAD – Riksförbundet Auktoriserade Dramapedagoger.

Du kan också validera hela din dramapedagogutbildning till högskolepoäng om du är intresserad av att läsa vidare på högskola.

Frågor om utbildningen?

Välkommen att kontakta:

Karin Erika Johansson
070-353 91 54
karin.erika.johansson@regiongavleborg.se

Susanne Rutström
073-050 76 01
susanne.rutstrom@regiongavleborg.se

Mer om dramapedagogutbildningen - distans

Behörighet

Antagningskriterier både distans och plats 

Ekonomi

Kursen är studiemedelsberättigad. För mer information kontakta gärna CSN, Centrala studiestödsnämnden. Undervisningen är kostnadsfri men du bekostar själv kurslitteratur, annat studiematerial, studieresor och kopieringen av din uppsats.

CSN, Centrala studiestödsnämnden 

En terminsavgift tillkommer också (ingen terminsavgift under praktiken).