Drogfri skola

Studerande och personal på Västerbergs folkhögskola har ett gemsamt ansvar för att alla som kommer hit ska få studera i en stimulerande, trygg och utvecklande miljö. Därför är folkhögskolan drog- och alkoholfri. Av solidaritet med andra och för din egen skull får du inte använda eller vara påverkad av droger och alkohol på Västerbergs folkhögskola. Detta gäller även under gemensamma resor, aktiviteter och arrangemang.

Om en studerande misstänks använda narkotika begär Västerbergs folkhögskola att drogtest lämnas. Om den studerande visar sig ha använt droger stängs han eller hon av från undervisningen tills drogfrihet kan visas. Den som vägrar lämna drogtest, trots misstanke om droganvändning, kan stängas av från undervisningen. Den som får avbryta studierna på grund av användning av droger är välkommen tillbaka efter sex månaders dokumenterad drogfrihet. Mer om detta i skolans studeranderätt .

Vad innebär dokumenterad drogfrihet?

För att antas till skolan ska den sökande kunna visa sex månaders dokumenterad drogfrihet.  Drogfrihet betyder att den sökande under en tid av minst sex månader ska ha levt ett stabilt liv utan droger eller alkoholmissbruk och där livssituationen fungerar väl.

Dokumentationen innebär att skolan begär referenser som kan intyga att den sökande är drogfri, i aspekten klarar att leva ett drogfritt liv på egen hand. Referenten kan vara en arbetsgivare, lärare, socialsekreterare eller t ex någon på arbetsförmedlingen.