Terminsavgift

Alla som studerar på en heltidskurs förlagd till skolan betalar en obligatorisk avgift på 550 kr per termin.

I den ingår visst studiematerial, studerandeförsäkring, utskrifter/kopior, viss förtäring och resa i samband med skolgemensamma aktiviteter.