Studera på Västerbergs folkhögskola

Här finns ett brett utbud av utbildningar som ger behörighet till högskola eller yrkeshögskola och utbildningar för dig som vill fördjupa dig inom särskilda ämnen.

På Västerbergs folkhögskola läser ungefär 250 deltagare våra utbildningar varje år. Som student hos oss har du tillgång till gym, bibliotek, restaurang, bild- och musiksal, bra studiemiljöer och friluftsområde i närheten. På Västerbergs är vi stolta över att vara både miljö- och HBTQ-certifierade.

Bra att veta när du studerar här


Är du intresserad av musik, stickning, drama, smide eller matematik? Hos oss hittar du flera utbildningar där du kan fördjupa dina kunskaper i ett ämne som du är extra nyfiken på.

Vill du läsa förberedande kurser för vidare studier? Våra utbildningar hjälper dig nå dina mål om att kunna studera vidare på högskola eller yrkeshögskola.

Oavsett om du har ett särskilt mål du jobbar mot eller om du vill studera bara för att lära dig mer och utvecklas hittar du stimulerande utbildningar hos oss.

Utforska våra kurser och utbildningar

Hos oss hittar du kurser av olika sorter. Vissa läser du på heltid, vissa på deltid och några kan du läsa på distans. Gemensamt för alla våra kurser är att vi fokuserar på att skapa gemenskap och god stämning på skolan. Därför innehåller alla kurser som genomförs på skolan också gruppaktiviteter som är gemensamma för hela skolan, till exempel temadagar och friluftsdagar.

Du är välkommen att studera hos oss oavsett vilka behov du har. Till exempel är en funktionsvariation eller svenska som andra språk är inga problem hos oss. Vi har stora möjligheter att anpassa studiegången efter dina individuella behov och stöttar dig hela vägen. Vår skola är öppen och tillgänglig för alla.

Läs mer om vilket stöd du kan få under studietiden

Dina studier hos oss kan leda direkt till jobb eller till att du kan studera vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet – allt beror på vilken utbildning du valt.

På våra olika kurs- och utbildningssidor kan du läsa tidigare deltagares berättelser och få mer information om vad just din utbildning kan leda till. Du kan också vända dig till våra studie- och yrkesvägledare eller till våra lärare för att få veta mer.

Kontaktinformation till våra studievägledare och lärare

Kontakta studie- och yrkesvägledare Susanne Haglund, susanne.haglund@regiongavleborg.se om du vill boka tid för studiebesök

Studiebesöket tar cirka en timme.

Läs en tidning, surfa, plugga, sök information, läs en god bok och få tips och hjälp!

Skolbiblioteket finns i huvudbyggnaden, i korridoren till vänster om receptionen och är öppet för elever, personal och konferensgäster. Låna och lämna gör du vid lånestationen intill bibliotekspersonalens arbetsrum.

På entréplan finns tidningar och tidskrifter, fack- och referenslitteratur och fyra datorer. Hantverksbiblioteket i Vall.  

En trappa ner finns skönlitteratur, böcker på engelska, cd-böcker, lättläst och barn- och ungdomsböcker.

Lämna gärna inköpsförslag!

Sök i biblioteks-katalogen

Bibliotekskatalogen

Från och med 2009 är vi miljöcertifierade!

Vi arbetar ständigt in miljörutiner i vår verksamhet för att på ett naturligt sätt fylla miljömålen och söker nya infallsvinklar för att ta oss an vår miljöpåverkan.

Vi utvecklar människor och arbetar för ett hållbart samhälle.

Som kursdeltagare, konferensdeltagare och tillfällig gäst vid skolan kan du hjälpa oss i
miljöarbetet

Här kan du läsa om vår miljöpolicy.

Västerberg är en drogfri skola. 

Läs mer om drogfri skola

Västerbergs folkhögskola har ett skolråd som träffas några gånger per termin.

Skolrådet består av studeranderepresentanter från varje kurs och lärarrepresentanter.

Skolrådet är

  • en plats för att lyfta och diskutera olika frågor som rör skolan
  • en informationskanal
  • en möjlighet att verka för förändringar och förbättringar på skolan

Skolrådsrepresentanterna ska vara språkrör som fångar upp vad som tycks och tänks på respektive kurs gällande både stort och smått. Skolrådsrepresentanterna har också ett ansvar att återrapportera till sina kurser och vidareutveckla det som avhandlas vid möten.