Textilt återbruk, fördjupning

Återanvänd, skapa nytt och formge på ditt eget sätt!

Kurslängd: 1 termin

Kursperiod: 25 januari – 5 juni 2024

Studietakt: 50%

Studieform: Distans

Kursträffar våren 2024
Vecka 5, 31 januari-1 februari
Vecka 10, 6-7 mars
Vecka 16, 17-18 april
Vecka 20, 15-16 maj


Den här kursen kan ses som en fortsättning på vår tidigare kurs i textilt återbruk, men det är också möjligt att ansöka direkt till fördjupningskursen.

Här får du skapa, laga och formge med olika textila material och återbrukstekniker samtidigt som du fördjupar dina kunskaper inom miljö och hållbar utveckling.

Om kursen

Kursinnehåll

  • Sy om kläder, dukar, lakan, ge nya funktioner
  • Laga synligt med inspiration av sashiko, boro eller konststoppning
  • Experimentera med blocktryck på återbruk
  • Miljösmart återbrukshantverk i olika material från hushållssoporna
  • Utveckla dina tankar och visioner och inspireras tillsammans i gruppen
  • Djupdyk i ett längre projekt

Mål med kursen

  • Fördjupade kunskaper inom miljö och hållbar utveckling som inspirerar till ett fortsatt eget skapande med återbruk av textilier och andra material.
  • Kunskaper i olika återbrukstekniker för att hitta nya egna textila uttryck.
  • Kunskaper om skötsel av textilier i olika material med tanke på vår miljö.
  • Kunskaper om olika sätt att laga och ändra kläder på ett enkelt sätt.

Kostnader

Kursen är avgiftsfri. Du betalar för material samt mat och boende om du bor på skolan under kursträffarna. Hur mycket materialkostnaderna blir beror på hur mycket du har hemma och på vad du behöver anskaffa. Skolan tar ut 150 kronor för färg, förbrukningsmaterial med mera.

Krav på förkunskaper och utrustning

För distansarbetet mellan kursträffarna behöver du ha tillgång till egen symaskin hemma.

Kursintyg

Du får ett kursintyg som kan användas om du vill söka till fortsatta studier eller arbete. För att få kursintyg deltar du aktivt i Teams/Office365 mellan kursträffarna, deltar minst 80 procent av kursträffarna och redovisar kursens uppgifter.

Mer information

Britt-Marie Larsson
Kursansvarig textilt återbruk och yllebroderi
070-336 57 37
britt-marie.larsson@regiongavleborg.se