Allmän kurs - grund med extra svenska

För dig som vill studera på grundskolenivå och samtidigt behöver förbättra dina kunskaper i svenska. Du behöver kunna läsa, skriva och prata svenska på en nivå som motsvarar SFI C innan du söker den här kursen.

Kursens innehåll

I denna grundkurs vill vi stimulera din lust att lära och vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv. Du får en bra grund till fortsatta studier och växer samtidigt som människa.

I kursen studerar du svenska som andraspråk. Du läser även matematik, engelska, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. Gruppaktiviteter ingår, exempelvis studieteknik, friskvårdsaktiviteter, skapande verksamhet, temadagar, föreläsningar och andra arrangemang.

Fortsatta studier

Efter grundkursen har du möjlighet att söka till Allmän kurs på grundnivå.

Ansökan

Du ansöker via webbansökan på skolans hemsida och skickar med personligt brev, referenser och tidigare betyg.

Du kan söka till allmän kurs från det år du fyller 18.

Sista ansökningsdag:

  • För start i 16 augusti 2021: Löpande intag till och med 16 augusti i mån av plats.

Övriga upplysningar

Kontakta vårt lärarrum, 0650-367 77