Allmän kurs - grund med extra svenska

För dig som vill studera på grundskolenivå och samtidigt behöver förbättra dina kunskaper i svenska. Du behöver kunna läsa, skriva och prata svenska på en nivå som motsvarar SFI C innan du söker den här kursen.

Kursens innehåll

I denna grundkurs vill vi stimulera din lust att lära och vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv. Du får en bra grund till fortsatta studier och växer samtidigt som människa.

I kursen studerar du svenska som andraspråk. Du kan också välja att läsa matematik, samhällsorienterande ämnen och historia. Gruppaktiviteter ingår, exempelvis studieteknik, friskvårdsaktiviteter, skapande verksamhet, temadagar, föreläsningar och andra arrangemang.

Fortsatta studier

Efter du avslutat och blivit godkänd på grundkursen har du möjlighet att söka vidare till studier på gymnasienivå.

Ansökan

Du ansöker via webbansökan på skolans hemsida och skickar med personligt brev, referenser och tidigare betyg.

Du kan söka till allmän kurs från det år du fyller 18.

Sista ansökningsdag:

  • För start i januari 2021: 4 dec 2021.

Övriga upplysningar

Kontakta vårt lärarrum, 0650-367 77