Allmän kurs - grund med extra svenska

För dig som vill studera på grundskolenivå och samtidigt behöver förbättra dina kunskaper i svenska. Du behöver vara färdig med SFI C innan du söker den här kursen.

Kurslängd: 38 veckor, heltid.
Kursstart: 19 augusti 2019.
Sista ansökningsdag: Förlängd ansökningstid, ansökan öppen


Kursens innehåll

I denna grundkurs vill vi stimulera din lust att lära och vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv. Du får en bra grund till fortsatta studier och växer samtidigt som människa.

I kursen studerar du svenska som andraspråk. Du kan också välja att läsa matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen. Gruppaktivititer ingår, exempelvis studieteknik, friskvårdsaktiviteter, skapande verksamhet, temadagar, föreläsningar och andra arrangemang.


Fortsatta studier

Efter grundkursen har du möjlighet att söka vidare till studier på gymnasienivå inom folkhögskola eller andra skolor. Läs mer om behörigheter


Ansökan

Du ansöker via webbansökan på skolans hemsida och skickar med personligt brev, referenser och tidigare betyg.

Du kan söka till allmän kurs från det år du fyller 18.


Övriga upplysningar

Kontakta vårt lärarrum, 0650-367 77