Kursdeltagare studerar i klassrum

Allmän kurs -  grund med extra svenska 2

För dig som vill studera på grundskolenivå och samtidigt behöver förbättra dina kunskaper i svenska. Du behöver kunna läsa, skriva och prata svenska på en nivå som motsvarar SFI C innan du söker den här kursen.


Kurstid: 16 augusti 2023 – 31 maj 2024

Kursstart: 16 augusti 2023

Sista ansökningsdag: 31 maj 2023

Studietakt: Heltid

Kurslängd: 1-2 läsår beroende på utbildningsbakgrund


Kursens innehåll

I denna grundkurs vill vi stimulera din lust att lära och vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv. Du får en bra grund till fortsatta studier och växer samtidigt som människa.

I kursen studerar du svenska som andraspråk. Du läser även matematik, engelska, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. Gruppaktiviteter ingår, exempelvis studieteknik, friskvårdsaktiviteter, skapande verksamhet, temadagar, föreläsningar och andra arrangemang.

Fortsatta studier

Efter grundkursen har du möjlighet att söka till Allmän kurs på grundnivå.

Övriga upplysningar

Kontakta vårt lärarrum, 0650-367 77