Kursdeltagare studerar i klassrum

Allmän kurs - grund med extra svenska 1

För dig som behöver förbättra dina kunskaper i svenska. Du behöver kunna läsa, skriva och prata svenska på en nivå som motsvarar SFI B innan du söker den här kursen.


Kurstid: 17  augusti 2022 - 2 juni 2023

Sista ansökningsdag: 31 maj 2022

Studietakt: Heltid

Kurslängd: 1-2 läsår beroende på utbildningsbakgrund


Kursens innehåll

I denna kurs vill vi stimulera din lust att lära och vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv. Det vi gör på kursen ger en bra grund till fortsatta studier. Tillsammans med andra studerande på skolan växer du som människa.

I kursen studerar du svenska som andraspråk. Du läser även matematik, engelska, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. Gruppaktiviteter ingår, exempelvis studieteknik, friskvårdsaktiviteter, skapande verksamhet, temadagar, föreläsningar och andra arrangemang.

Fortsatta studier

Efter kursen har du möjlighet att söka till Folkhögskolans Allmän kurs på nästa nivå, söka CUL- Förberedande Yrkesutbildning eller annan aktivitet som planerats med dig.

Övriga upplysningar

Ingela Enström, 0650-36759, ingela.enström@regiongavleborg.se