Västerbergs Fokhögskola - Drama

Dramapedagogutbildningen

Dramapedagogutbildningen är en 2-årig konstnärlig och pedagogisk yrkesutbildning med bas i ämnena drama, teater, kommunikation och pedagogik. Under hösten 2022 kan du endast läsa dramapedagog på distans. Dramapedagog på plats ges igen hösten 2023.

Som utbildad dramapedagog kan du arbeta inom folkbildning, studieförbund, kulturskolor, på teatrar med för- och efterarbete, kulturprojekt, personalutbildning och med hälsofrämjande insatser.

Dramapedagogutbildningen på plats bedrivs på heltid vid Västerbergs folkhögskola måndag-fredag. Dramapedagogutbildningen på distans bedrivs på heltid via nätet med 4-5 veckolånga inneträffar per termin. Inneträffarna sker på Västerbergs folkhögskola och är obligatoriska. 

Ingen kursstart för Dramapedagog på plats hösten 2022.

Frågor om utbildningen?

Gunilla Friberg Carstensen 
0290-34060 
gunilla.friberg.carstensen@regiongavleborg.se

Karin Erika Johansson
070-353 91 54
karin.r.johansson@fhskgavleborg.se

Nyfiken på dramapedagogutbildningen - distans?

Mer om dramapedagogutbildningen - distans

Innehåll

Utbildningens första två terminer innehåller grundkurser i dramapedagogik, teater och pedagogik. Den tredje terminen ägnas åt handledd praktik och examensarbete. Fjärde terminen innehåller fördjupade studier av ledarskap, teater och scenisk produktion.

Kursplaner
Litteraturlista år 1
Litteraturlista år 2

Efter utbildningen

Efter genomgången utbildning kan du söka auktorisation hos RAD (Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger)

Behörighet

Antagningskriterier både distans och plats 

Ekonomi

Kursen är studiemedelsberättigad. För mer information kontakta gärna CSN, Centrala studiestödsnämnden. Undervisningen är kostnadsfri men du bekostar själv kurslitteratur, annat studiematerial, studieresor och kopieringen av din uppsats.

CSN, Centrala studiestödsnämnden 

En terminsavgift på 500 kr tillkommer också (ingen terminsavgift under praktiken).