Allmän kurs – på plats

Allmän kurs är ett alternativ till gymnasieskola eller komvux. Den är till för dig som behöver komplettera din utbildning från grundskolan och/eller gymnasiet. På folkhögskolan har du möjlighet att studera i lugn takt i en trygg miljö, där du får både stimulans och tid till eftertanke. För oss är dialog, kunskap och personlig utveckling lika viktiga.

Kursstart: 19 augusti 2024

För dig som behöver extra stöd


Studierna är i stor utsträckning anpassade till dina förkunskaper vilket betyder att du börjar där du står. Vi vill ge dig en god grund för ett livslångt lärande vare sig dina fortsatta studier sker på gymnasienivå, högskolan eller yrkeshögskolan, som fortbildning i arbetslivet eller som ett eget bildningsprojekt.

Vi erbjuder extra undervisning i svenska för dig som har svenska som andraspråk och vi kan också anpassa studietakten.

Kursens innehåll

Du läser de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion.

Du kommer att få arbeta mycket med att utveckla din studieteknik och din förmåga att ta ansvar för och planera dina studier.

Våra blockstudier innebär att du får träning i att fördjupa dig i ett ämnesområde. Du får söka kunskaper och samarbeta i grupp för att därmed få en helhetsbild av det område du arbetar med.

Kreativitet stärker självkänslan och underlättar dina teoretiska studier. Därför innehåller kursen också estetiska/praktiska ämnen. Det kan till exempel vara bild, musik, drama eller hantverk.

En trygg miljö med högt i tak underlättar studiearbetet. Därför lägger vi tid på att skapa ett gott studieklimat genom att arbeta mycket med gruppaktiviteter som till exempel gemensamma friskvårdsaktiviteter, temadagar och estetisk verksamhet.

Kurslängd och tider

Hur lång tid du går allmän kurs beror på vad du studerat tidigare och vad du har för syfte med dina studier. Kursen är på heltid och upplagd så att du ska kunna klara av dina studier under arbetsdagen, ca 8.30 – 16. Du ska alltså normalt inte behöva sitta hemma på kvällarna med studier.

Fortsatta studier

Genom att läsa på allmän kurs kan du komplettera grundskolan och/eller skaffa dig motsvarande gymnasiekompetens, det vill säga grundläggande behörighet till ykeshögskola eller högskola. Grundläggande behörighet innebär kunskaper motsvarande godkänd nivå i följande kurser:

  • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1 a, b eller c
  • Samhällskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Historia 1a1

På folkhögskolan ger vi inte betyg i enskilda ämnen. I stället kan du få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga enligt en sjugradig skala. För att få studieomdöme från folkhögskola måste du studera minst ett år på heltid. Folkhögskolestuderande som har intyg om behörighet och ett studieomdöme utgör en egen urvalsgrupp i ansökningsförfarandet och jämförs bara med varandra vid ansökan till högskolan.

Från Folkhögskolornas informationstjänst kan du här hämta mer information om behörigheter och omdöme: Behörigheter

Ekonomi

Kursen är studiemedelsberättigad. För mer information kontakta gärna CSN, Centrala studiestödsnämnden. Undervisningen är kostnadsfri, kurslitteratur och annat ingår i terminsavgiften. Kostnad för eventuella studieresor kan tillkomma

En terminsavgift tillkommer också.

För mer information

Susanne Haglund
070-203 38 85
susanne.haglund@regiongavleborg.se