Kommunal vård - vårdhygien

Virusorsakade luftvägsinfektioner

Virusorsakade luftvägsinfektioner – vårdhygieniska rekommendationer – Hälso- och sjukvård Region Gävleborg – Platina id 09-797581 (pdf)

Basala hygienrutiner

Hygienråd (pdf) är kommunens egna dokument för att bidra till att en god vårdhygienisk kvalitet upprätthålls inom kommunal vård och omsorg.

Kommuner – egenkontroll

Verktyg för vårdhygienisk egenkontroll inom kommunal/regional vård och omsorg – Svensk förening för vårdhygien (sfvh.se)

På sidan finns checklista, vägledning och mall till handlingsplan för:

  • Ordinärt boende och hemtjänst
  • Särskilt boende (SoL och LSS), kortidsplats

Utbrott

Magsjuka - vårdhygieniska rekommendationer – Hälso- och sjukvård Region Gävleborg – Platina id 09-695591 (pdf)

Checklista vid magsjuka - Kommunal vård och omsorg – Hälso- och sjukvård Region Gävleborg – Platina id (09-791926)

Handlingsplan inför utbrott av smittsamma sjukdomar (pdf) 

Checklista till verksamhet vid utbrott (pdf) 

Smittskydd

Smittskydds webbplats