Frågor och svar

Frågor och svar om basala hygien- och klädregler.

 • Arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller är alla synliga kläder, dvs. över och underdelar samt huvudduk. 
 • Dessa ska användas under arbetspasset och får inte användas någon annan stans.
 • Du får inte kombinera arbetskläder med privata kläder. Undantag är underkläder, strumpor och kortärmad tröja under arbetsdräkten.

Du som arbetar administrativt i lokaler där hälso- och sjukvård bedrivs rekommenderas att följa hygien- och klädregler likt övrig personal. Det gäller till exempel dig som arbetar med administrativa arbetsuppgifter eller vårdpersonal som har en administrativ dag.

 • Arbetsklädernas ärmar ska sluta ovanför armbågen för att du ska kunna desinfektera händerna på rätt sätt och minska risken för smittspridning via kläderna.
 • Långärmade plagg får inte användas i patientnära vårdarbete.

 • Du kan använda en valfri privat kortärmad undertröja som du har under arbetsdräkten.

 • När händerna är synligt smutsiga eller kan antas vara smutsiga.
 • Vid vård av patient med diarré och/eller kräkning.
 • Före hantering av livsmedel.

OBS! Händerna ska vara torra innan handdesinfektion används.

Sår på händerna och/eller underarmarna ökar risken för smittspridning (både till patienter och till dig med skadad hud). Det är inte tillåtet att ha tejp, plåster eller förband på händer och underarmar. De ska vara fria från främmande material. Har du hudproblem ska du prata med din chef som hjälper dig med vad du behöver göra.

Du ska inte arbeta patientnära när du har något av följande på händer och/eller underarmar inklusive armbåge:

 • Eksem
 • Sår
 • Nagelbandsinfektioner eller liknande
 • Skadad hud som gör att du inte kan utföra en korrekt handdesinfektion.

En oläkt eller infekterad piercing kan utgöra en risk både för den som bär en piercing och för patienterna. Vid infektioner i anslutning till piercing måste individuell bedömning göras i varje enskilt fall. Kontakta din chef för diskussion.

Har du oläkta tatueringar som är synliga på händer och/eller underarmar får du inte arbeta eftersom du inte kan utföra en korrekt handdesinfektion.

Stödskena får inte användas i kombination med arbetsdräkten. För korrekt handhygien måste händer och underarmar vara fria från främmande material. Du får inte heller ha tejp, plåster eller förband på händer/underarmar.

För korrekt handhygien måste händer och underarmar vara fria från främmande material. Det gäller även alla typer av nagellack, som utgör en risk för ansamling av smuts och mikroorganismer i de sprickor och flagor som uppstår.

 • Vid patientnära arbete utanför vårdinrättning, till exempel vid hembesök, ska arbetsdräkt anpassad till verksamheten användas.
 • Om arbetet bedrivs på flera platser får arbetskläder bäras vid färd mellan olika platser. Men undvik att åka kollektivt om det är möjligt.

Du behöver inte bära strumpor i skorna ur ett vårdhygieniskt perspektiv. Verksamhetschefen kan besluta att strumpor ska användas i den egna verksamheten.

Du kan vistas utanför operationsverksamheten om du har en engångsrock utanpå arbetsdräkten. Se lokala rutiner.

Arbetskläderna ska direkt efter användning läggas för tvättning på avsedd plats.  

Det är inte tillåtet att tvätta kläderna hemma. 

 • Engångsplastförkläde ska användas när du riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor eller riskerar att förorena arbetsdräkten. Det kan till exempel vara när du hjälper en patient med hygienen eller toalettbesök, bäddning av sängar, såromläggning eller vid undersökning av en patient i en säng.
 • Vårdhygieniskt ska engångshandskar endast användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor. Handdesinfektion ska utföras före och efter samt vid byte av engångshandskar.
 • Engångsplastförklädet och engångshandskar ska slängas direkt efter användning.

Du riskerar att kontaminera skåp, förråd och vagnar mm. Dessutom kan du kontaminera förklädet och föra smutsen/mikroorganismer vidare till patienten.

Du får ha förkläde när:

 • Du går till sköljen med t.ex. ett använt bäcken, urinflaska eller tvättfat.
 • När du följer med patienter som rehabiliteras i korridoren.
 • Vid transport av patienter till annan enhet.

Främsta anledningen är att händerna garanterat ska vara rena när handskarna tas ur förpackning samt att inte förorena handskarna utanpå.