Kontaktuppgifter vårdhygien

Kontakta vårdhygien i första hand via funktionsbrevlådan. 

E-post: vardhygien@regiongavleborg.se

Telefon: 026-15 51 65 måndag–fredag 9.00–12.00 och 13.00–15.00.

Anna Rauden, enhetschef, 026-15 86 14, anna.rauden@regiongavleborg.se

Anita Johansson, hygiensjuksköterska

Karin Steinhof, hygiensjuksköterska

Karolin Eklund, hygiensjuksköterska

Matilda Hellström, hygiensjuksköterska

Victoria Olsson, administratör