Vattkoppor och bältros

Inte anmälningspliktig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik

Vaccination 

Folkhälsomyndigheten

Vaccin mot vattkoppor

Vaccin mot bältros

Övrigt