RS-virus

Inte anmälningspliktig sjukdom.

Respiratory syncytial virus (RSV) är en vanlig orsak till övre luftvägsinfektion och den vanligaste orsaken till infektion i de nedre luftvägarna hos barn yngre än ett år.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik

Allmänt om RSV-infektion

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg