R

Rabies Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.
Rotavirus Anmälningspliktig - enbart från laboratorium.
RS-virus Inte anmälningspliktig sjukdom.
Röda hund Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.