Gonorré

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.

Anmäls med "rikskod" eller så kallat "annat nummer". Remitteras till könsmottagningen för bedömning.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation om gonorré – Folkhälsomyndigheten

Statistik

Sexuellt överförda infektioner – Folkhälsomyndigheten

Handläggning av könssjukdomar 

Provtagning

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg

Här kan man testa sig

Mottagningar