G

GAS Se Betahemolyserande grupp A streptokocker
Gastroenteriter Information om gastroenteriter (mag- och tarmsjukdomar.
Giardia Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.
Gonorré Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.
Gula febern Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.