ESBL

Anmäls endast av laboratorium.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik 

Handläggning för sjukvården

Screening

Patientbroschyr ESBL

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg