ESBL carba

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik 

Handläggning för sjukvården

Smittspårning 

Patientbroschyr ESBLcarba

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg