Antrax

Mjältbrand

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Odling/analys

Mikrobiologisk beredskap dygnet runt

Statistik

Handläggning

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg