A

Amöbainfektion Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.
Antrax Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.
Atypiska mykobakterier Anmälningspliktig sjukdom.