Kommunal vård - Vårdhygien

Hygienråd

Hygienråd

Covid-19

Covid-19 Kommunsamverkan

Basala hygienrutiner – instruktionsfilmer

Instruktionsfilmer kopplat till basala hygienrutiner. Exempelvis om handdesinfektion, klädregler, handtvätt, plastförkläde, handskar och filmer om basala hygien- och klädregler inom hemtjänsten respektive särskilt boende.

Kommuner – egenkontroll

Checklista vårdhygienisk standard (pdf) 

Lathund till checklista (pdf)

Utbrott

Handlingsplan inför utbrott av smittsamma sjukdomar (pdf) 

Checklista till verksamhet vid utbrott (pdf)