Semaforen i södra Hälsingland

Semaforarbetet fortsätter med de upparbetade samarbetsmöjligheter som det har givit de inblandade i södra Hälsingland.

Juni 2023

Det första halvåret är snart avverkat och semestern skymtar runt hörnet.
Ofta är man så mitt uppe i allt som händer och sker i det vardagliga arbetet så man nästan inte är införstådd med allt som faktiskt genomförs och sker. Bra att göra en liten reflektion inför sommaren!

Företagarfrukostar och företagarluncher i mina tre ansvarskommuner, Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn har jag deltagit på i den mån jag haft tillfälle. Dessa forum är så bra för att träffa lokala företag, näringslivskontoren, politiker med flera samt få input gällande vad som händer i de olika kommunernas näringsliv. Många intressanta olika teman och bla en företagarfrukost i Edsbyn med studiebesök på jubilerande Metallprodukter som firat 80 år.

I Söderhamn genomförde jag, Emeli Johansson, företagsrådgivare Arbetsförmedlingen och Näringslivskontoret under slutet av 2022 en företagarfrukost med temat Kompetensförsörjningsfrågor. Förlängningen och fortsättningen på den planerades till våren 2023 men är nu framflyttad till en företagarlunch i september i stället – ser fram mot att fortsätta dialogen med företagen.

I maj månad genomförde Semaforen en branschdialog inom bygg i Gästrikland. En mycket bra eftermiddag med intressanta diskussioner kring kompetensförsörjning, utbildning, begränsningar och möjligheter. Även Svenskt Näringsliv och SKR fanns representerade och deltog. Vad kan vi tillsammans (utbildare, branschorganisationer, företag, politiker med flera) göra för att marknadsföra smalare yrkesområden där utbildningar finns men få vet om eller inte ser yrkena som attraktiva?

Förra veckan träffade jag två lokala industriföretag i Söderhamn som under hösten kommer att vara delaktig i yrkesutbildning mot deras bransch på ett, för dem, nytt sätt. Roligt att arbeta tillsammans för att stärka den lokala kompetensförsörjningen!

Jag önskar alla därute en skön sommar – i augusti tar vi nya tag!

/Petra

Kontakt