För dig som är arbetsgivare

Det finns flera vägar att hitta rätt kompetens.

Co-op

Förutom program på Högskolor och universitet runt om i landet, som vi kan samarbeta med på olika sätt utifrån behov och önskan finns till exempel Co-op, ett ingenjörsprogram på Högskolan i Gävle som är bygger på 4 års utbildning i stället för 3 och som är företagskopplat under hela studietiden.

Co-op -ingengörsprogram på högskolan i Gävle

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med syfte att täcka de behov av kompetens som finns ute i arbetslivet. Som arbetsgivare kan du ta initiativ till en Yrkeshögskoleutbildning - YH eller finnas som stöd när studenter behöver LIA-platser under sin studietid (Lärande i Arbete). Utbildningarna är i regel på ca 2 år och innehållet styrs i hög grad av arbetsgivarens behov av kompetens. Snabbare lösningar finns i form av YH Flex och uppdragsutbildning, informationen finns på MYHs webbsida. Av de som tog en examen från en yrkeshögskoleutbildning 2018 var 93 procent i arbete 2019. Det var ingen skillnad mellan könen men inrikesfödda hade en högre andel i arbete efter utbildningen än utrikesfödda, 94 procent jämfört med 88 procent.

Vill du påverka innehållet och saknar inriktning, kontakta din kompetensmäklare på Semaforen.

Yrkesvux

För att ändra riktning, fylla på mitt i ett yrkesliv eller annan förändring kan yrkesutbildning för vuxna via yrkesvux eller vuxlärling vara en möjlighet. Utbildningsformerna tillhandahålls i huvudsak av kommun. Även validering finns som möjlighet inom ramen för kommunal vuxenutbildning.

Gymnasial yrkesutbildning är ett kommunalt uppdrag där samarbete mellan potentiella arbetsgivare och elever är av stor vikt för att båda parter ska "hitta fram".

Arbetsplatsförlagd utbildning - APL

APL i olika omfattning ingår i samtliga former av yrkesutbildning inom ramen för gymnasial utbildning samt yrkesutbildning för vuxna. Därför är ni företag viktiga för länets yrkesutbildningar. Att delta med APL-plats möjliggör ökad förståelse och förväntan på varandra, utbildning – bransch, respektive företag – elev. 

Lärling 

Idag finns en lärlingsutbildning i hela länet med en lokal förankring via ett företag som eleven själv tar kontakt med. Det betyder att naturliga arbetsmoment varvas med undervisning digitalt och ibland som undervisning på plats, så kallad "blended learning".

Framtidens lärling

Nätverk

Semaforens årliga Workshop som sker i början på året på tre platser i länet är startskottet för planering av Branschträffar, där vi med större koncentrat tittar på aktuellt kompetensläge i specifik bransch. Hitintills har vi haft branschträffar för Industri, Transport, Bygg och IT. Är du intresserad av att djuploda mer kring kompetensutmaningar i just din bransch så kontakta oss på Semaforen.

Branschträffar

För att säkerställa prioriteringar och aktiviteter kring kompetens så finns Semaforen och kompetensmäklarna som bro och brygga mellan arbetsgivare, bransch, utbildningsanordnare och andra aktörer som kan ha en påverkan inom området.

Branschträffar

Arbetsförmedlingen

Har möjligheter att stötta med ex rekryteringsutbildning eller den tjänsten som finns för arbetsgivare att söka kandidater direkt från våra Arbetsmarknadsutbildningar.

Utbilda och rekrytera - Arbetsförmedlingen