Zikavirus

Inte anmälningspliktig sjukdom.

Handläggning av misstänkt zikainfektion

  • Män som har rest i område där zikavirus sprids kan minska risken att överföra smitta genom att undvika oskyddat sex under 3 månader efter att man lämnat område där zikavirus sprids.
  • Kvinnor som har rest i område där zikavirus sprids kan minska risken att överföra smitta genom att undvika oskyddat sex under 2 månader efter att man lämnat område där zikavirus sprids.
  • Män och kvinnor med konfirmerad zikainfektion kan minska risken för att överföra smitta genom att undvika oskyddat sex under 3 respektive 2 månader efter hemkomst.

Provtagning för zikavirus är inte indikerat på andra än gravida kvinnor eller kvinnor/par som försöker bli gravida.

Folkhälsomyndigheten om zikavirus

Övrigt