Syfilis

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.

Anmäls med "rikskod" eller så kallat "annat nummer". Remitteras, oavsett ålder till könsmottagningen för bedömning.

Folkhälsomyndigheten

Handläggning av könssjukdomar 

Könssjukdomar information för vården

Könssjukdomar information för partnerspårare

Övrigt

Patientinformation