Hiv

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.

Anmäls med "rikskod" eller så kallat "annat nummer".

Remiss till infektionsmottagning eller barnmottagning Gävle, för vidare handläggning

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik 

Handläggning av könssjukdomar 

Testning

Anonym provtagning – regiongemensam rutin

Mottagningar där du kan testa dig

Nationella rekommendationer

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

Mer information 

Region Gävleborg

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg