Hepatit E

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation – Folkhälsomyndigheten

Statistik 

Övrigt