Hepatit A

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik 

Formulär och handläggning

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg