Haemofilus influensae invasiv infektion

Anmälningspliktig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik

Vaccination

Folkhälsomyndigheten

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg