Difteri

Allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Förhållningsregler ska ges.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik

Åtgärder vid misstanke

Åtgärder vid misstanke om difteri (pdf)  

Vaccination

Folkhälsomyndigheten:

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg