Cryptosporidium

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation

Statistik

Tabell

Åtgärder vid tarminfektioner - tabell

Övrigt

Statistik – Region Gävleborg

Till förskolepersonal 

Cryptosporidieinfektion

Patientenkät

Välj den enkät som du blivit ombedd att svara på