Lärarassistent

Utbildningen till lärarassistent ger dig en bred grund för arbete inom skolans värld. Som lärarassistent är du ett stöd för barn och ungdomar i skolan, både i och utanför klassrummet. I ditt arbete som lärarassistent bidrar du till att skapa en trygg och stabil miljö i skolan och är en del av skolans pedagogiska sammanhang.

Kurstid: 1 år 

Studietakt: 100 %

Praktik: 25 %


Kursens syfte

Att skapa möjligheter för människor som vill arbeta med barn och ungdomar inom skolan där det idag råder brist på arbetskraft. Att vidareutbilda människor med intresse för att utveckla dagens skola så att de kan bidra med administrativt och pedagogiskt stöd till lärare i skolorna. Att arbeta för och utveckla en ny yrkesroll i grund- och gymnasieskolor. Att öka kompetensen för att arbeta inom skolan samt att i förlängningen öka intresset för en lärarutbildning.

Kursinnehåll

  • Det svenska skolsystemet, historia och utveckling, skoljuridik, skolans styrdokument, elevhälsa
  • Etik i skolan, värdegrund, människosyn och kunskapssyn
  • Pedagogik och specialpedagogik
  • Psykologi, funktionsvariationer, samtalsstrategier och strategier för konflikthantering
  • Socialt arbete, interkulturalitet, integration
  • Kommunikation och administration i skolan, skolans digitala miljö
  • Lärarassistentens roll och funktion
  • Arbetsplatsförlagd praktik 25%
  • Egen fördjupning

Svenska skolan har stor brist på legitimerade lärare samtidigt som det finns en grupp människor med intressanta yrkesbakgrunder, utbildningar, språkkunskaper, erfarenheter, funktionsvariationer mm som skulle vara värdefulla resurser i skolan.  Lärarassistenten avlastar läraren i det pedagogiska och administrativa arbetet. Lärarassistenten kan jobba i och utanför klassrummet och blir på så sätt en resurs för läraren, eleverna och skolan.

Utbildningen till lärarassistent ger dig en bred grund för arbete inom skolans värld.

Ekonomi

Kursen berättigar till studiemedel på eftergymnasial nivå. För mer information kontakta gärna CSN, Centrala studiestödsnämnden. Undervisningen är kostnadsfri men du bekostar själv kurslitteratur, annat studiematerial och studieresor. Skolan står inte för resor som krävs för att utföra praktiken.

En terminsavgift tillkommer.