Träslöjd - Smide, fördjupning 1 år

Du som har kunskaper inom slöjd och/eller smide och vill komma vidare i ditt skapande i en kreativ miljö. Här är utbildningen för dig!

Kursstart: 19 augusti 2024

Du får tränga djupare in i olika slöjdtekniker och dess historia. Material, form och funktion är viktiga begrepp. Under utbildningen använder vi mestadels handverktyg, men du får även prova på vissa maskiner. Du jobbar ofta självständigt med olika teman och egna projekt under handledning. Du som har kunskaper inom träslöjd och/eller smide och vill komma vidare i ditt skapande i en kreativ miljö, här är utbildningen för dig.

Kulturhistoria, färg och form, utställnings- och presentationskunskap ingår liksom förutsättningarna för slöjdarens egna verksamhet/företagande. Inspiration får du genom studier av äldre föremål, bruksföremål och miljöer men även genom föreläsningar och studiebesök bl.a. hos aktiva slöjdare och museer.

Du kan kombinera denna kurs med att läsa in enstaka ämnen på allmän kurs för att komplettera din behörighet till högskola.

Områden som ingår i kursen:

 • Träslöjdtekniker
 • Smidestekniker
 • Materialkunskap
 • Verktygsvård
 • Färg och form
 • Kulturhistoria
 • Eget projekt 

Mål

 • Att fördjupa dina kunskaper om slöjden/smidets material, teknik, form och historia.
 • Att få en ökad kunskap om slöjdprocessen och/eller smidesprocessen och tillgången till kunskapen i hand och öga.
 • Att utveckla ditt eget formuttryck.
 • Att få en bra grund att arbeta med egen verksamhet, fortsatta studier (yrkesutbildning inom hantverk eller högskolestudier) eller annan verksamhet gränsande till slöjd/hantverk.

Gemensamma aktiviteter

Under läsåret anordnas gemensamma aktiviteter med hela folkhögskolan t.ex. föreläsningar, temadagar, friluftsdagar och kulturarrangemang.

Ekonomi

Kursen är studiemedelsberättigad. För mer information kontakta gärna CSN, Centrala studiestödsnämnden. Undervisningen är kostnadsfri men du bekostar själv material och vissa resor. På fördjupningsåret kan det bli ca 2000-3000 kr. En terminsavgift tillkommer också.

En terminsavgift tillkommer också.

360°-film från lokalerna

Se en 360-graders film från lokalerna för träslöjd- och smideskurserna

(För att kunna titta på 360°-filmen behöver du den senaste versionen av Chrome, Opera, Firefox eller Internet Explorer på datorn. På mobila enheter ska du använda den senaste versionen av YouTube-appen)

Mer information

Tore Qvarfordt 0290-34054
tore.qvarfordt@regiongavleborg.se