Västerbergs folkhögskola Träslöjd smide

Träslöjd - Smide, grundkurs 1 år

Slöjda i traditionella tekniker med handverktyg. Med kniv, yxa och andra handverktyg lär du dig olika slöjdtekniker/metoder. I smedjan får du lära dig forma det glödande järnet.

Kursstart: 19 augusti 2024

Slöjda i traditionella tekniker med handverktyg. Med kniv, yxa och andra handverktyg lär du dig olika slöjdtekniker/metoder. I smedjan får du lära dig forma det glödande järnet.

Kunskap om traditioner, material, tillverkningstekniker och den funktionella formen är grunden och kommer till uttryck i ditt eget skapande.

Färg och form, kulturhistoria, yt- och strukturbehandling ingår som viktiga områden i utbildningen. Vi arbetar genomgående med handverktyg och färdighet i verktygsvård är därför en naturlig komponent i utbildningen.

För träslöjden hämtar vi materialet tillsammans från skogen. Du får genom det kunskap om slöjden från växtplats till färdigt föremål. Med skarpa eggverktyg ger du dina föremål den slutliga formen och ytan. Slöjdprocessen ges den tid den kräver och du får tid att utvecklas utifrån dina förutsättningar.

 I smidesdelen arbetar du från ämne till färdig form eller produkt i vår smedja. Olika tekniker och verktyg ger resultatet form, yta och funktion.
 

Inspiration får du genom studier av bruksföremål från då och nu tillsammans med besök i miljöer, hos aktiva slöjdare och museer och genom föreläsningar och seminarier.

Teknikerna sätts in i sitt kulturhistoriska sammanhang så att du får förståelse för bakgrund och utveckling.

Vår huvudlärare undervisar i alla tekniker och gästlärare kompletterar inom flera områden. Detta skapar en god kontinuitet i undervisningen.

Du kan kombinera denna kurs med att läsa in enstaka ämnen på allmän kurs för att komplettera din behörighet till högskola. 

Mål

Målet med utbildningen är att ge dig goda kunskaper i slöjdens material, form, funktion, historia, verktyg och en grund till ditt eget formarbete. Detta ger dig en bra bas till fortsatta studier (yrkes- eller högskolestudier), eget skapande eller arbete.

Gemensamma aktiviteter

Under läsåret anordnas gemensamma aktiviteter tillsammans med hela folkhögskolan t.ex. föreläsningar, temadagar, friluftsdagar och kulturarrangemang.

Ekonomi

Kursen är studiemedelsberättigad. För mer information kontakta gärna CSN, Centrala studiestödsnämnden.

Ungefärliga kostnader för material och resor är 1500-2000 kr per termin.

En terminsavgift tillkommer också.

360°-film från lokalerna

Se en 360-graders film från lokalerna för träslöjd- och smideskurserna

(För att kunna titta på 360°-filmen behöver du den senaste versionen av Chrome, Opera, Firefox eller Internet Explorer på datorn. På mobila enheter ska du använda den senaste versionen av YouTube-appen)

Mer information

Tore Qvarfordt 0290-34054
tore.qvarfordt@regiongavleborg.se