Allmän kurs – distans

Allmän kurs-distans är ett alternativ till gymnasieskola eller komvux. Den är till för dig som vill få behörighet till högre studier. Du kan läsa motsvarande hela gymnasiet eller komplettera tidigare studier.

Kursstart: 19 augusti 2024

Studieform: Distans


Allmän kurs-distans på Västerberg ger dig en kombination av den hjälp och struktur som fjärrlektioner innebär och flexibiliteten med distansstudier.

Fyra gånger i veckan har du lärarledd undervisning tillsammans med din klass. Det hjälper dig att komma igång med dina uppgifter och ger dig mycket kontakt med lärare och klasskamrater. Resten av veckan studerar du på den tid som passar dig och kontaktar läraren vid behov. Två gånger per termin träffas vi också på skolan.

Detta behöver du för att delta i kursen

Undervisningen bedrivs via Office 365. Du får tillgång till alla program du behöver genom skolan men du behöver en egen dator med internetuppkoppling och webbkamera.

Att studera på distans är lika tidskrävande som att studera på plats, skillnaden är att du har större möjlighet att bestämma tidpunkten. 

Kursens innehåll

Du läser de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion.

Med stöd av dina lärare kommer du att få arbeta mycket med att utveckla din studieteknik. Att studera på distans kräver god självdisciplin på grund av att det i hög grad är du själv som organiserar dina studier.

Vi vill ge dig en god grund för ett livslångt lärande vare sig dina fortsatta studier sker på gymnasienivå, högskolan eller yrkeshögskolan, som fortbildning i arbetslivet eller som ett eget bildningsprojekt.

Fortsatta studier

Genom att läsa allmän kurs-distans kan du skaffa dig grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola.

Grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär kunskaper motsvarande godkänd nivå i följande kurser:

  • Svenska 1, eller Svenska som andraspråk 1
  • Engelska 5
  • Matematik 1 a, b eller c
  • Samhällskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Historia 1a1

Grundläggande behörighet till högskola innebär kunskaper motsvarande godkänd nivå i ovanstående kurser samt kurserna:

  • Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3
  • Engelska 6

Information om behörigheter och omdöme

Ekonomi

Kursen är studiemedelsberättigad. För mer information kontakta gärna CSN, Centrala studiestödsnämnden. Undervisningen är kostnadsfri men du bekostar själv kurslitteratur, annat studiematerial och studieresor.

Ansökan

Du kan söka till allmän kurs det år du fyller 18. Vi har ingen åldersgräns uppåt utan ser gärna sökande i alla åldrar.

Vi behandlar din ansökan efter sista ansökningsdag. Du kommer att kontaktas via den mejladress du uppgett i ansökan för en intervjutid.

För mer information

Helena Ingvarsson
070-307 86 75
helena.ingvarsson@regiongavleborg.se

Lotta Rangdén
072-242 49 98
lotta.christina.rangden@regiongavleborg.se