Allmän kurs – distans

Allmän kurs-distans är ett alternativ till gymnasieskola eller komvux. Den är till för dig som behöver läsa in gymnasiet men av olika anledningar föredrar att läsa på distans.

För oss är samtal och diskussioner en viktig del av lärandet och det innebär att du kommer att ha mycket kontakt både med lärare och kurskamrater via nätet. Två gånger per termin träffas vi också på skolan.

Detta behöver du för att delta i kursen

Undervisningen bedrivs via Office 365. Du får tillgång till alla program du behöver genom skolan.

 För att delta i kursen måste du ha egen dator med internetuppkoppling. Kunskaper i Word (eller annat textprogram) är ett krav. Du behöver också tillgång till en digitalkamera eller telefon med kamerafunktion, ett headset med mikrofon och webbkamera.

Att studera på distans är lika tidskrävande som att studera på plats, skillnaden är att du har större möjlighet att bestämma tidpunkten. För att följa vår distanskurs på heltid behöver du vara uppkopplad minst två gånger per dygn minst 5 dagar per vecka även om mycket av skolarbetet går att göra när man är nedkopplad. Det är också möjligt att följa kursen på deltid.

Kursens innehåll

Du läser de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion.

Du kommer att få arbeta mycket med att utveckla din studieteknik. Att studera på distans kräver god självdisciplin på grund av att det i hög grad är du själv som organiserar dina studier.

En trygg miljö med högt i tak underlättar studiearbetet. Därför lägger vi tid på att skapa ett gott studieklimat genom att arbeta mycket med gruppaktiviteter.

Vi vill ge dig en god grund för ett livslångt lärande vare sig dina fortsatta studier sker på gymnasienivå, högskolan eller yrkeshögskolan, som fortbildning i arbetslivet eller som ett eget bildningsprojekt.

Fortsatta studier

Genom att läsa allmän kurs-distans kan du skaffa dig motsvarande gymnasiekompetens, det vill säga grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola.

Grundläggande behörighet till yrkeshögskola innebär kunskaper motsvarande godkänd nivå i följande kurser:

  • Svenska 1, eller Svenska som andraspråk 1
  • Engelska 5
  • Matematik 1 a, b eller c
  • Samhällskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Historia 1a1

Grundläggande behörighet till högskola innebär kunskaper motsvarande godkänd nivå i ovanstående kurser samt kurserna:

  • Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3
  • Engelska 6

På folkhögskolan ger vi inte betyg i enskilda ämnen. I stället kan du få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga enligt en sjugradig skala. För att få studieomdöme från folkhögskola måste du studera minst ett år på heltid. Folkhögskolestuderande som har intyg om behörighet och ett studieomdöme utgör en egen urvalsgrupp i ansökningsförfarandet och jämförs bara med varandra vid ansökan till högskolan.

Från Folkhögskolornas informationstjänst kan du här hämta mer information om behörigheter och omdöme: Behörigheter

Ekonomi

Kursen är studiemedelsberättigad. För mer information kontakta gärna CSN, Centrala studiestödsnämnden. Undervisningen är kostnadsfri men du bekostar själv kurslitteratur, annat studiematerial och studieresor.

Ansökan

Du kan söka till allmän kurs det år du fyller 18. Vi har ingen åldersgräns uppåt utan ser gärna sökande i alla åldrar.

För mer information

Peter Viréhn
072-212 40 60
peter.virehn@regiongavleborg.se

Lotta Rangdén
072-242 49 98
lotta.christina.rangden@regiongavleborg.se