Skolgården får en uppfräschning

Under de senaste veckorna har byggprojektet börjat återställa skolgården efter alla grävningar som tidigare gjorts som en del i ombyggnationen.

Bärlagret förstärks för att tåla tyngre trafik (yrkestrafik/transporter), laddstolpe för skolans elbil installeras, belysningen uppgraderas, nya fasta sittplatser anläggs samt att gården får ny konstnärlig utsmyckning.