Rivning av skorsten

I veckan har den stora skorstenen intill hus 05 rivits med hjälp av en stor lyftkran och anpassad container. Skorstenen har funnits på skolan sedan den äldsta skolbyggnaden (hus 05) byggdes 1947.

Man eldade till en början med ved innan man senare gick över till olja. Numer värms skolans byggnader upp med hjälp av fjärrvärme.

Skorstenen har omgivits av en slingerväxt, vildvin, som vi tagit skott på och vi hoppas att den kan få leva vidare på en ny plats på skolområdet.

Grävningarna på skolans område fortsätter. Det är ett omfattande arbete och groparna förflyttar sig sakteliga. Vi har under flera veckor haft en tillfällig entré till hus 01, men nu har arbetet förflyttat sig så att ordinarie entré till huset är öppen igen.