Ny värmekulvert

Under våren har skolgården grävts av i syfte att anlägga en ny kulvert med nya värmeledningar, fiber och elrör. Arbetet är omfattande och har pågått i ett par månader och fortsätter under sommaren.