Musikens hus tar form

Utbyggnaden av hus 05, som ska bli ett musikhus, har börjat ta form.

Utbyggnaden vetter mot sjön Varpen och kommer innehålla bland annat en större konsertsal. Fasaden på utbyggnaden kommer behandlas med järnvitriol. Fortsättning följer…